Noodverordening COVID-19 Rotterdam-Rijnmond (versie 15 juli 2020)

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt sinds woensdag 15 juli 2020 een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie van 1 juli 2020.

Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Wat is veranderd?

Ten opzichte van de vorige noodverordening is een klein aantal wijzigingen doorgevoerd. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Zo proberen we verspreiding en een eventuele tweede golf van het virus te voorkomen.
Enkele veranderingen:

  • Personen met een handicap in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
  • Dit geldt ook voor personen met een handicap waar het houden van afstand ten opzichte van een begeleider of vaste mantelzorger niet mogelijk is.
  • Er kan weer gevlogen worden met een luchtballon zonder dat men deel uitmaakt van hetzelfde huishouden. Het dragen van een mondkapje is wel verplicht.
  • Bezoek binnen verpleeghuizen en andere woonvormen voor ouderenzorg is toegestaan, tenzij zich COVID-19 besmettingen voordoen. In dat geval is bezoek enkel mogelijk met toestemming van de beheerder.
  • In instellingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs dienen personen van 13 jaar en ouder ook afstand tot elkaar te houden.

Wat is niet veranderd?

De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

  • Bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Noodverordening

Lees de ondertekende noodverordening van 15 juli 2020.

Aanwijzingsbesluit

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 is 21 juli 2020 een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de regiogemeenten.

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie en actuele informatie is te vinden op de coronapagina van RijnmondVeilig. Ook is er een pagina met veelgestelde vragen en antwoorden. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Heb je vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 of neem contact op met de gemeente.

> Lees de veelgestelde vragen en antwoorden

Actuele informatie over het virus vindt u op de websites van:

het RIVM,
GGD Rotterdam-Rijnmond en
de Rijksoverheid.

Ook is er een landelijk informatienummer:
0800-1351 (van 8.00 tot 22.00 uur)


Inwoners die wel wat hulp kunnen gebruiken of iets voor een ander willen doen, kunnen elkaar vinden via de website www.prikbordmaassluis.nl/samenzijnwijmaassluis.