Noodverordening COVID-19 in Rotterdam-Rijnmond (versie 11 mei 2020)

In de regio Rotterdam-Rijnmond geldt vanaf maandag 11 mei 2020 een nieuwe noodverordening. Deze noodverordening vervangt de versie van 29 april 2020. In de nieuwe noodverordening zijn de landelijk voorgeschreven regels en versoepelingen ingevuld voor de regio Rotterdam-Rijnmond.

De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken, ook gehandhaafd kunnen worden.

Veranderingen

De belangrijkste veranderingen met betrekking tot recreatief verblijf en versmarkten in onze regio zijn eerder al ingegaan. Deze veranderingen zijn in de nieuwe noodverordening definitief vastgelegd. Verder zijn in de noodverordening ook de landelijk aangekondigde versoepelingen opgenomen.

De noodverordening

Bekijk de nieuwe, door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ondertekende, noodverordening.

Aanwijzingsbesluit

Aansluitend op de noodverordening COVID-19 van 11 mei 2020 is op 26 mei 2020 een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld. Hier zijn specifieke gebieden en locaties aangewezen die onder de noodverordening vallen en worden aangeleverd door de gemeenten in de regio.

Vrijstellingsbesluit recreatief verblijf

Op 27 mei 2020 is eveneens een vrijstellingsbesluit vastgesteld waarmee invulling wordt gegeven aan de eerder aangekondigde versoepeling met betrekking tot verhuur van recreatief verblijf.

Handhaving maatregelen

Politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Informatie

Meer informatie, veel gestelde vragen en antwoorden en actuele informatie zijn te vinden op de coronanieuwspagina van RijnmondVeilig. Daarnaast is informatie beschikbaar op de website van het RIVM en de website van de Rijksoverheid. Mocht u andere vragen hebben neem dan contact op met het landelijke publieksinformatienummer 0800-1351 of neem contact op met de gemeente via 14 010.

> Lees de veelgestelde vragen en antwoorden

Actuele informatie over het virus vindt u op de websites van:

het RIVM,
GGD Rotterdam-Rijnmond en
de Rijksoverheid.

Ook is er een landelijk informatienummer:
0800-1351 (van 8.00 tot 22.00 uur)


Inwoners die wel wat hulp kunnen gebruiken of iets voor een ander willen doen, kunnen elkaar vinden via de website www.prikbordmaassluis.nl/samenzijnwijmaassluis.