Historisch Maassluis

Maassluis is een prachtige stad met een rijke historie. De twee dicht bij elkaar liggende vlieten die het stadsbeeld bepalen, zijn uniek. De dijk en de sluizen hebben eeuwenlang een belangrijke en strategische positie in de waterhuishouding van Delfland ingenomen. Het uiterlijk van het buitendijkse gedeelte van de stad is bepaald door de visserij, van oudsher de belangrijkste inkomstenbron van de stad.

Binnen deze rubriek vindt u meer algemene en historische informatie over de gemeente Maassluis. Enige verwijzingen naar andere websites zijn eveneens opgenomen zodat u een goed beeld kun krijgen van wat zich in Maassluis heeft afgespeeld en heden ten dage nog aan de orde is!