Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis maken bekend het voornemen te hebben om op basis van artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een ontwerp-omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 10 camperplaatsen op de parkeerplaats Veerstoep en 3 camperplaatsen aan de Govert van Wijnkade.

De camperplaatsen aan de Govert van Wijnkade bevinden zich ter hoogte van het hoofdkantoor van Royal Dirkzwager en maken deel uit van de parkeerplaats die het beginpunt van de Koning Willem-Alexander Boulevard markeert. De camperplaatsen aan de Veerstoep/Deltaweg behoren tot de parkeerplaats, die direct ten oosten van de opstelplaats van het veer Maassluis‐Rozenburg ligt.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing en de door de gemeenteraad afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen, liggen vanaf vrijdag 11 juni 2021 voor een periode van 6 weken tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Koningshoek in Maassluis. 
Gelet op het feit dat vanwege de coronacrisis het stadhuis mogelijk niet of beperkt geopend is, is de ontwerp-omgevingsvergunning (inclusief bijbehorende stukken) ook hieronder te downloaden en te raadplegen.

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB in Maassluis. Degenen die een mondelinge reactie willen geven, kunnen dat doen na het maken van een afspraak. Dat kunt u doen door contact op te nemen met mevrouw A. Hewitt via het algemene nummer 14 010. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Maassluis, 10 juni 2021