De gemeente reikt dit jaar opnieuw de Onderwijsprijs Maassluis uit. Kent u iemand die vanwege zijn of haar inzet voor onderwijs of kinderopvang in Maassluis deze prijs verdient? Vul dan hieronder het nominatieformulier in. 


Met de Onderwijsprijs zetten we mensen in het zonnetje en geven we blijk van onze waardering voor bijzondere inzet van docenten en andere mensen die betrokkenen zijn bij de educatie en opvang van kinderen in Maassluis. Iedereen die op een bijzondere manier actief is in en om lager en middelbaar onderwijs en kinderopvang kan genomineerd worden. Dus zowel leerkrachten, schoolleiders en pedagogisch medewerkers als kinderen, ouders, conciërges en vrijwilligers.”

Er zijn drie categorieën voor nominaties, per categorie wordt een winnaar geselecteerd door een onafhankelijke vakjury.

  • Leerlingen
  • Personeel werkzaam op de kinderopvang, IKC en onderwijs
  • Overige medewerkers / betrokkenen (vrijwillig en betaald)

Bij een nominatie denken we aan iemand die:

  • een maatschappelijke betrokkenheid laat zien die in het oog springt;
  • goede ideeën heeft voor talentontwikkeling en gelijke kansen;
  • extra initiatieven neemt voor bijvoorbeeld gezonde leefstijl, veiligheid in en om de school, aanpak eenzaamheid en armoede, thuis werken met corona, tegengaan van pesten, bevorderen van inclusie.

Aanmelding voor de Onderwijsprijs Maassluis 2022 is gesloten.