Voor- en vroegschool

Een vlotte start op de basisschool is de beste garantie om van de basisschooltijd een succes te maken. Maar niet alle kinderen maken een even goede kans bij hun start in groep één. Voor die kinderen is er Voor- en vroegschoolse educatie. Op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf krijgen zij extra aandacht om (beginnende) achterstanden in te halen. Dat kan gaan om een taal, maar ook motorische of emotionele ontwikkelingen krijgen extra aandacht in deze periode. De arts van het consultatiebureau besteedt hier standaard aandacht aan bij regulier bezoek aan het consultatiebureau. Zodat de start op de basisschool een eerlijke is. En in groep één stopt het niet. Want tot en met het zesde jaar blijft die extra aandacht. Daar hebben de organisaties kinderopvang, de basisscholen, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (het consultatiebureau) en de gemeente Maassluis afspraken met elkaar over gemaakt.

De Schakelklas
Kinderen die uit het buitenland komen, 4 jaar of ouder zijn en niet de Nederlandse taal beheersen, worden ingeschreven bij een basisschool. Vervolgens gaan deze kinderen naar de Centrale Opvang, ook wel de Schakelklas genoemd. Hier krijgen zij basisonderwijs, maar met bijzondere en extra aandacht voor het verwerven van de Nederlandse taal. Een kind verblijft zolang als nodig bij de Centrale Opvang. Als het kind voldoende taalvaardig is, gaat het terug naar de ‘eigen basisschool’.

Centrale Opvang Maassluis (COM)
Inlichtingen: F. van der Weck-van Vugt
Richard Hollaan 2
3144 BB Maassluis
010-5923809