Tijdelijke opvang

Soms zijn er omstandigheden in een gezin die opvang van een kind noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld als een ouder langdurig ziek is of als een kind er voor zijn ontwikkeling bij gebaat is regelmatig met andere kinderen om te gaan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Sociaal Medische Indicatie, dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, telefoon 010-5931111.