Schoolvakanties

Voor exacte gegevens van de schoolvakanties kunt u terecht op de website van de desbetreffende school. Meer informatie over schoolvakanties vindt u ook op de website van de rijksoverheid.

Afwijkingen van het schoolrooster als gevolg van onderwijs- of studiedagen komen voor in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.