Scholen

In de linkerkolom van deze pagina vindt u het onderwijsaanbod in Maassluis, onderverdeeld naar soort onderwijs.

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de scholen. De inspectie bezoekt tenminste eens in de vier jaar alle scholen. Daarnaast concentreert het toezicht zich op die scholen, waar het risico op onvoldoende kwaliteit het grootst is. Meer informatie over de onderwijsinspectie vindt u op de website van de Inspectie van het Onderwijs.