Preventief jeugdbeleid

Kinderen voor tent

Het preventieve jeugdbeleid in Maassluis is gericht op kinderen, jongeren en hun omgeving. Het doel is om via een integrale aanpak de jeugd van Maassluis mogelijkheden en ontwikkelingskansen te bieden, zodat zij in een gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien.

Vier speerpunten staan centraal voor 2010-2014:

 1. Versterken van de sociale opvoedomgeving
  Geloven in je eigen kracht, samen oplossen en een open houding ten opzichte van nieuwe inzichten en tips. Leren van elkaars ervaringen is van belang.
 2. Stimuleren van een gezonde leefstijl
  Denk hierbij aan voeding, het gebruik van genotmiddelen en beweging. Maar het gaat hier ook om omgangsvormen en het hanteren van grenzen. Hierbij is het uitgangspunt: goed voorbeeld, doet goed volgen.
 3. Versterken van de binding met de wijk
  Kinderen en jongeren worden samen met hun ouders en andere opvoeders, betrokken bij onderwerpen die in hun wijk spelen. Denk hierbij aan verkeersveiligheid, de speelruimte, sportbeleid, sfeer en omgang in de wijk etc.
 4. Ontwikkelachterstand signaleren, wegwerken, voorkomen
  Tijdig de juiste hulp. Er wordt hard gewerkt aan het beter afstemmen van de hulp, op de hoogte zijn van wie wat doet, kortom toewerken naar: één kind, één gezin, één plan.

Het preventieteam, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties, werkt aan de realisatie van het pre project. Het team bestaat uit de volgende leden:

  Joke Burgerhoudt   Basisschool de Westhoek 
  Veronica Korpel  Stichting Kinderopvang Maassluis 
  Henri Brendel   Lentiz Kastanjecollege 
  Muriel Weltens   GGD Rotterdam Rijnmond 
  Arine Drop  / W   Wujji  Centrum voor Jeugd en Gezin 
  Wilma Sprong  Centrum voor Jeugd en Gezin
  Mark Ramackers   Jongerenwerk Welzijn E25 
  Leen Borsboom  Politie
  Martine Kramer   Lentiz Reviuslyceum 
  Marianne Schram       Projectleider/beleidsmedewerker Jeugd