Preventief jeugdbeleid

Tieners praten met elkaar

Het project Veilig Opgroeien in Maassluis is al sinds 2006 actief in Maassluis. Wat begonnen is als project is uitgegroeid tot een  geïntegreerd programma en omvat inmiddels het integrale preventieve jeugdbeleid. Omdat er geen sprake meer is van een op zichzelf staand project gaan we er dit jaar toe over om de noemer ‘Veilig Opgroeien met het CJG’ los te laten. De beleidsmatige invulling en aansturing blijft uiteraard een verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierbij ligt de focus op eigen kracht, preventief handelen, snelle inzet van hulp en samenhang. Kortom, we werken aan een sterke basis.

Met de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het wijkteam jeugd kunnen wij een aantal cursussen/lezingen rechtstreeks door het CJG laten uitvoeren. Het CJG Maassluis is één van de uitvoeringspartners van het preventieve beleid. Het CJG heeft als doel om snel en gecoördineerd advies en ondersteuning op maat te leveren: één kind, één gezin, één plan. Door intensieve samenwerking streven wij naar het realiseren van een goede basis voor de ouders/verzorgers en kinderen in Maassluis.