Peuterspeelzalen

Un1ek onderwijs en opvang (fusie van voorheen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen), Wijzer in Opvang & Onderwijs (fusie van voorheen Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis) en Tin Tin verzorgen in Maassluis onder andere het peuterspeelzaalwerk.

De gemeente ziet toe op de naleving van de kwaliteitseisen die bij en krachtens de Wko worden gesteld.
Aanvullende vereisten met betrekking tot de binnen- en buitenspeelruimte van de peuterspeelzalen zijn vastgelegd in de Verordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerk. Deze verordening kunt u rechts op deze pagina downloaden.

De inspectierapporten van de GGD van de peuterspeelzalen kunt u inzien via de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Voor meer informatie over een peuterspeelzaal bij u in de buurt kunt u kijken op de website van Un1ek, Wijzer en Tin Tin