Onderwijsprijs 2017


Waarom een onderwijsprijs?

De gemeente hecht er belang aan dat talentontwikkeling in het onderwijs op een leuke manier wordt gestimuleerd. Ook wil de gemeente haar waardering uiten voor leerlingen, personeel en andere betrokkenen, die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs. Daarom heeft de gemeente met ingang van 2017 een speciale onderwijsprijs in het leven geroepen.

Wat houdt de onderwijsprijs in?

De Maassluise Onderwijsprijs bestaat uit een kristallen bokaal.
Verder krijgen de winnaars een boekenbon. Ook wordt er van de uitreiking een verslag gemaakt met interviews met de verschillende winnaars.

Categoriëen

Er zijn 5 categorieën prijzen:

 1. voor leerlingen in het primair onderwijs,
 2. voor leerlingen in het voorbereidend onderwijs
 3. voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs
 4. voor onderwijzend personeel
 5. voor overigen die bij het onderwijs betrokken zijn (bijv. ouders, vrijwilligers)

Criteria

In aanmerking komen personen die direct of indirect een bijdrage leveren aan het onderwijs in Maassluis door:

 • een verbinding te leggen tussen school en samenleving;
 • qua niveau, ontwikkeling en originaliteit uit te blinken ten opzichte van anderen;
 • belangeloos zijn of haar talent aan te wenden voor school en/of samenleving.

De gemeente hecht daarbij veel waarde aan het sociale karakter van de bijdragen van de genomineerden.

Jury

Voor de beoordeling van de voordracht is een jury samengesteld van 5 personen uit diverse geledingen van de samenleving. De burgemeester is voorzitter van de jury.

Betrokken scholen

Bij het initiatief van de Maassluise Onderwijsprijs zijn de volgende scholen betrokken:

 • Alle basisscholen Maassluis
 • Lentiz VMBO Maassluis
 • Lentiz Reviuslyceum
 • Albeda College Maassluis (MBO)

Belangrijke data

 • 20-09-2017   Startdatum aanmelding
 • 01-11-2017   Sluitingsdatum aanmelding
 • 13-12-2017   Prijsuitreiking

Aanmelding

Via onderstaand aanmeldingsformulier is het mogelijk om uzelf of iemand anders kandidaat te stellen voor de Maassluise Onderwijsprijs.

Attentie: de jury neemt alleen voordrachten in behandeling, die voldoende gemotiveerd zijn  en door minimaal twee getuigen respectievelijk medeondertekenaars worden ingediend.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.