Onderwijshuisvesting

Schoolbesturen kunnen bij de gemeente een verzoek indienen voor de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen, zoals genoemd in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Deze verordening inclusief bijlagen is te vinden op Overheid.nl. De aanvraag geldt voor het uitvoeren van deze voorzieningen in het jaar daarop.