Links

Voor meer informatie over Kinderopvang en gerelateerde zaken zoals kinderopvangtoeslag, Wet Kinderopvang, klachten en geschillen en dergelijke kunt u terecht bij de Rijksoverheid.

Op de website www.kostenkinderopvang.nl staat een rekenmodule waarmee u kunt uitrekenen hoeveel u betaalt voor kinderopvang. De rekenmodule is breed toepasbaar; u kunt uw kosten berekenen voor diverse vormen van opvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang).

Tot slot is er op de website van de Belastingdienst informatie te vinden over onder andere de kinderopvangtoeslag.