Voorkomen schooluitval

Leerlingen van 14 tot 23 jaar die school zonder diploma verlaten, worden door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) opgeroepen. Doel is om de leerling weer zo snel mogelijk in de schoolbanken te krijgen.

Startkwalificatie

Hoewel de leerplicht geldt voor jongeren tot en met 16 jaar, hebben leerlingen tot hun 18e jaar ook nog plichten, als zij geen diploma hebben behaald. Zij moeten namelijk wel een startkwalificatie halen. Wat dat inhoudt en hoe dat werkt leest u op de website www.steunpuntonderwijsenjongeren.nl.

Scholen

Ook scholen hebben plichten. Zij moeten bij het RMC melden wanneer een leerling vroegtijdig de school verlaat.