Vanaf welke leeftijd geldt de leerplicht?

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Maar u hoeft natuurlijk niet te wachten tot uw kind 5 is geworden. De meeste kinderen gaan vanaf hun vierde naar de basisschool.

Ook al is een kind van vier niet leerplichtig, als hij of zij eenmaal is ingeschreven, moet het kind gewoon naar school. In overleg met school kan er afgeweken worden. Vanaf 5 jaar kan dat niet meer.

Bespreek altijd met de school als uw kind niet kan komen, vanwege ziekte, familieomstandigheden of andere onverwachte zaken. Dat voorkomt misverstanden en problemen.