Leerlingenvervoer

Als uw (pleeg)kind één van de onderstaande scholen bezoekt en de afstand tussen het huisadres en de desbetreffende school is groter dan zes kilometer, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten (aangepast, openbaar of eigen vervoer).

  1. Speciaal Onderwijs (zogenoemd Cluster 1, 2, 3 of 4 onderwijs). Aanvragen voor cluster 3 en 4 onderwijs kunnen alleen worden ingediend als er een advies van de commissie voor de begeleiding van de school beschikbaar is!
  2. Speciale scholen voor Basisonderwijs (voormalige M.L.K/L.O.M. of I.O.B.K. onderwijs).
  3. Bijzonder Basisonderwijs (scholen met een godsdienstige of levenbeschouwelijke grondslag).
  4. Scholen voor Regulier Basis of Voortgezet Onderwijs (indien de leerling een handicap heeft en niet zelfstandig naar school kan reizen).

Voor het aanvragen van een vergoeding dient u gebruik te maken van een digitaal aanvraagformulier. Met DigiD kunt u dit formulier dan invullen.

Meer informatie over DigiD

Een aanvraag wordt elk schooljaar individueel beoordeeld.

  • Als uw (pleeg)kind in het voorgaande schooljaar al een toekenning heeft gekregen, zult u automatisch van ons bericht ontvangen.
  • Voor leerlingen die naar een nieuwe school gaan, moeten de ouders/verzorgers de aanvraag z.s.m. inleveren. Een bewijs van inschrijving van de nieuwe school dient u zelf óf de school aan ons toe te sturen. U kunt deze mailen naar gemeente@maassluis.nl t.a.v. afdeling Samenleving of sturen naar Gemeente Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Als er een toekenning wordt verstrekt voor aangepast vervoer (taxibusje) duurt het zo’n vijf werkdagen voordat de leerling kan worden ingepland in het vervoer.
  • Er wordt nooit een toekenning verstrekt gelegen vóór de datum dat een aanvraag bij de gemeente is ingeleverd en ingeboekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving, telefoon 14 010 of per email: gemeente@maassluis.nl.

De regeling voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer 2014 en in de Beleidsregels Leerlingenvervoer 2016

Meer informatie is ook verkrijgbaar bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Postbus 30435, 2500 GK Den Haag.
E-mail: informatiecentrum@vng.nl