Leerlingenvervoer

Soms kan een kind niet zelfstandig naar school. Onder bepaalde voorwaarden verstrekken we een tegemoetkoming in de vervoerskosten. Eén zo'n voorwaarde is dat de reisafstand groter is dan 6 kilometer.

Als uw (pleeg)kind één van onderstaande scholen bezoekt, kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

  1. Speciaal Onderwijs, Cluster 1, 2, 3 of 4.
    Aanvragen voor cluster 3 en 4 kunnen alleen worden ingediend met een advies van de commissie voor begeleiding van de school.
  2. Speciale scholen voor het Basisonderwijs.
  3. Scholen voor Bijzonder Basis Onderwijs.
  4. Scholen voor Regulier Basis of Voortgezet Onderwijs voor leerlingen met handicap die niet zelfstandig kunnen reizen.

U kunt contact opnemen met ROGplus voor meer informatie over het leerlingenvervoer in de gemeente Maassluis en de mogelijkheid hiervoor een tegemoetkoming te krijgen.