Leerlingenvervoer

Ligt de school van uw kind of pleegkind 6 kilometer of verder van uw huis? En kan uw kind niet zelfstandig naar school reizen? Dan kunt u een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen.

Heeft uw kind een beperking en is daarom aangepast vervoer nodig? Dan kunt u aangepast leerlingenvervoer aanvragen.

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

  • U kunt een vergoeding krijgen voor eigen vervoer of openbaar vervoer met of zonder begeleiding. 
  • Uw kind kan met aangepast vervoer naar school gaan. Bijvoorbeeld met een taxibusje.

Aanvraag

U kunt leerlingenvervoer op 2 manieren aanvragen:

  • Vul het online aanvraagformulier in. Hiervoor heeft u een geldige DigiD nodig. Vergeet niet de gevraagde bijlagen (bijvoorbeeld de schoolverklaring en eventuele een medische verklaring) zodat uw aanvraag in behandeling kan worden genomen.
  • Download en print het formulier op de website van ROGplus. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen per e-mail of per post naar ROGplus.

ROGplus behandelt uw aanvraag en stuurt u binnen 8 weken een beslissing.

Eigen bijdrage

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor leerlingenvervoer. ROGplus laat dat aan u weten. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met ROGplus.