Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staan alle opvang- en gastouderorganisaties die voldoen aan de wettelijke eisen. Goed om te weten of de opvang van uw kind aan die eisen voldoet. En ook belangrijk als u recht heeft op een toeslag kinderopvang van de belastingdienst. Want alleen als de instelling in het LRKP staat geregistreerd, kunt ervoor in aanmerking komen.

De GGD controleert de kwaliteit. Als die kwaliteit niet goed is, kan de gemeente overgaan tot verwijderen van de organisatie uit het LRKP.

Nalevingsstrategie

Hoe de gemeente zorgt voor handhaving van de kwaliteit leest u in de: