Kinderdagverblijven

In Maassluis verzorgen Un1ek onderwijs en opvang  (voorheen Stichting Meervoud en Stichting Kinderopvang Vlaardingen),Wijzer in Opvang &Onderwijs (voorheen Stichting Wijzer en Stichting Kinderopvang Maassluis) en Kinderopvang Tik Tak de dagopvang.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van kinderopvang in Maassluis verwijzen wij u naar de websites van Un1ek, Wijzer en Tik Tak. Daar vindt u ook een overzicht van de kinderdagverblijven bij u in de buurt.

De gemeente ziet toe op de naleving van de kwaliteitseisen gesteld bij en krachtens de Wko. De GGD verricht de inspecties in opdracht van de gemeente en het college van burgemeester en wethouders handhaaft.

De inspectierapporten van de kinderdagverblijven kunt u vinden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Ook zijn diverse gastouders actief in Maassluis. Wie dat zijn kunt u tevens terugvinden in het LRKP. Daar vindt u ook een overzicht van de gastouderbureaus die bemiddelen voor Maassluis.