Jeugd en alcohol

Per 1 januari 2014 heeft de Rijksoverheid de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak van 16 naar 18 jaar verhoogd.

Wijzigingen in de Drank- en Horecawet

Vanaf 2014 mogen jongeren onder de 18 jaar geen alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een boete. Ook mogen verkopers geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18. Ook zij zijn strafbaar wanneer ze dat wel doen.

De leeftijdsgrens van 18 jaar is vastgesteld omdat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Ook leidt drankgebruik door jongeren tot veel overlast. De wet stelt daarom strengere regels voor de verkopers van alcohol, en wil stimuleren dat ouders zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. Tot slot gaat de wet uit van de eigen verantwoordelijkheid van jongeren. Daarom is in de nieuwe wet geregeld dat jongeren onder de 18 jaar die alcoholhoudende drank in hun bezit hebben in de openbare ruimte strafbaar zijn.

Wat betekent dit voor een jongere onder de 18 jaar?

Als een jongere alcohol bij zich heeft of drinkt op straat en op plekken zoals een winkelcentrum, station, park, evenement, horeca of sportkantine, kan hij of zij een boete krijgen. Dus ook als de fles of het blikje nog dicht is. De politie of een toezichthouder van de gemeente kan deze boete uitdelen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17 jarigen.

Wijziging Tabakswet

De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak gaat per 1 januari ook naar 18 jaar. Verkopers worden strafbaar als zij tabak aan jongeren onder de 18 jaar verkopen. Jongeren zelf worden niet strafbaar gesteld.

Thuis

Alcohol- of tabaksgebruik in huiselijke kring is niet verboden. Maar alcoholgebruik brengt voor jongeren te veel gezondheidsrisico's met zich mee. Het kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren en kan leiden tot slechtere schoolprestaties. Jong tabaksgebruik is slecht voor longen en het hart, en de verslaving is sterker als roken op jonge leeftijd begint.

Ouders kunnen een gezonde ontwikkeling van hun kind bevorderen door alcoholgebruik en roken niet toe te staan, ook thuis niet.

Voor adviezen hierover kunt u kijken op www.nix18.nl en www.hoepakjijdataan.nl.