Gezinsspecialist

De gezinsspecialist heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Naast kortdurende hulpverlening heeft de gezinsspecialist de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Minters, de organisatie die de gezinsspecialisten aanstuurt: Gezinsspecialist op school.