Een goede start

Afbeelding: Kinderen in klas met hordes

Maassluis heeft veel mogelijkheden om kinderen vanaf 2 jaar al voor te bereiden op de basisschool. In peuterspeelzalen wordt extra aandacht geschonken aan taal en vaardigheden die uw kind straks nodig heeft voor een goede start op de basisschool.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin of bij de kinderopvangorganisaties in Maassluis