De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel van het college van B en W om in Maassluis tijdelijk noodopvang mogelijk te maken voor vluchtelingen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan het verzoek van het Rijk. Net als in andere gemeenten in de regio faciliteert het college dat er in de buitenhaven op een passagiersschip een tijdelijke noodopvang voor zo'n 70 vluchtelingen komt.

Het hotelschip is 23 december 2021 aangekomen in Maassluis en ligt aan de Govert van Wijnkade. De eerste vluchtelingen komen dinsdag 18 januari 2022 naar Maasluis.

De gemeente is al enige tijd in gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) dat verantwoordelijk is voor opvangplekken in het land. De gemeenteraad heeft 16 december 2021 ingestemd met een tijdelijke noodopvang in Maassluis van maximaal 70 vluchtelingen voor een periode van 8 weken.

Locatie

De gemeente kiest er voor om het schip voor de vluchtelingen te laten aanleggen in de buitenhaven aan de Govert van Wijnkade. Door te kiezen voor deze locatie wordt er geen beroep gedaan op voorzieningen in de stad zoals bijvoorbeeld woningen of een sporthal waar dan nog allerlei zaken bij geregeld moeten worden: van wasmachine tot eten.

Omwonenden en ondernemers 

De gemeente heeft 15 december 2021 een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en ondernemers in de haven. Zij hebben ook de gelegenheid gekregen om aan boord van het schip te kijken. Daarnaast is er een klankbordgroep met omwonenden en ondernemers waarmee de gemeente en het COA contact onderhouden.  

Voorbereidingen afgerond

De voorbereidingen voor de komst van de vluchtelingen zijn afgerond. Met het COA zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de stroomvoorziening, maaltijdverzorging, medische zorg en de bemanning.

Hulp aan vluchtelingen 

De gemeente Maassluis wil vluchtelingen tijdelijk goede opvang bieden. Dat kan op deze kleinschalige manier heel goed.

Noodopvang vluchtelingen in het nieuws

Dennis van Schie van WOS Media maakte op 5 januari 2022 deze reportage over de voorbereidingen voor de noodopvang van vluchtelingen in Maassluis.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de opvang van vluchtelingen en het asielbeleid in Nederland op de websites van:

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen, tips of wilt u als vrijwilliger op één of andere wijze bijdragen aan de opvang van vluchtelingen? Of heeft u ideeën voor een zinvolle tijdsbesteding voor de vluchtelingen? Stuurt u dan een e-mail naar: noodopvangvluchtelingen@maassluis.nl of bel naar telefoonnummer 06-25539837.