Gemeente Maassluis vernieuwt binnenkort haar reglement ligplaatsen pleziervaartuigen Noord- en Zuidvliet. Een belangrijke verandering in het reglement is dat de voorwaarden voor en verantwoordelijkheid van inwoners met een vergunning, veel duidelijker staan omschreven. Daarnaast gaat de gemeente met een ander systeem werken voor het geven van beschikbaar gekomen ligplaatsen. 

Wat betekent dit voor de bestaande wachtlijst?  

Concreet betekent dit dat de gemeente de bestaande wachtlijst bekijkt en bepaalt wat mogelijk is. Er worden geen nieuwe verzoeken voor de wachtlijst meer ingeschreven. Alle huidige eigenaren van een boot en ligplaats hebben in april van de gemeente, voordat het nieuwe reglement ingaat, een brief ontvangen. Aan de ene kant om na te gaan of er nog van de ligplaats gebruik wordt gemaakt en aan de andere kant of zij (nog) voldoen aan de regels. 

De gemeente zal met het ingaan van het nieuwe reglement er onder andere op gaan letten dat de ligplaatsen volgens het reglement gebruikt worden. Of dat wijzigingen over de boot op tijd zijn doorgegeven en of het jaarlijkse liggeld is betaald. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen met veel plezier gebruikmaakt van een ligplaats en het varen op de vliet. 

 Als de nieuwe regeling door het college is vastgesteld, publiceert de gemeente dit op de website en komt het reglement, de tekening van de ligplaatsen en een overzicht met veel gestelde vragen online te staan.  

Nu al een vraag? Mail ons op pleziervaart@maassluis.nl