Overzicht maatregelen die vanaf 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 gelden

Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:

Afspraak bij de gemeente? Draag een mondkapje!

Heeft u een afspraak bij de gemeente? Bijvoorbeeld om in het stadhuis een paspoort of rijbewijs af te halen? Draag dan een mondkapje. Dit geldt voor alle gemeentelijke publieke binnenruimten, zoals bij wijkteam VraagRaak, begraafplaatsen en sporthallen. Draag bij de milieustraat óók buiten een mondkapje.

Zo verkleinen wij samen de kans dat het coronavirus zich verder verspreidt.

Stadsbedrijf

Voor medewerkers van Stadsbedrijf is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren. Zij pakken bijvoorbeeld soms spullen aan van bezoekers. Heeft u een afspraak om afval naar de milieustraat te brengen? Zorg er dan voor dat u óók buiten een mondkapje draagt. Medewerkers van de gemeente Maassluis doen dat ook. Zo creëren we gezamenlijk een zo veilig mogelijke omgeving voor bezoekers en medewerkers.

Andere publieke ruimten

Ook op begraafplaatsen zijn meerdere publieke binnenruimten, zoals de wandelgangen, de aula en toiletten. Denk ook daar aan het dragen van een mondkapje. Hetzelfde geldt voor de publieke ruimten bij VraagRaak en de sporthallen. Tijdens het sporten zelf kan het mondkapje af.

Noodverordening

De gemeente Maassluis geeft met haar mondkapjesbeleid gehoor aan het dringende advies van de Rijksoverheid, aan iedereen vanaf 13 jaar, om in voor publiek toegankelijke binnenruimten een mondkapje te dragen. Het gemeentelijke beleid volgt de regels zoals deze zijn opgenomen in de noodverordening van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Alle informatie hierover is te vinden op www.rijnmondveilig.nl.

40 mensen bij uitvaartplechtigheid

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen mogen sinds 1 juli 2020 40 mensen aanwezig zijn bij een uitvaartplechtigheid op de begraafplaats aan de Hooge Zeedijk 100 in Maassluis.

De Rijksoverheid maakte eerder bekend dat, op advies van de RIVM, bij een uitvaart groepen van 100 personen welkom zijn, als deze mensen in de ruimte 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De aula in Maassluis is niet groot genoeg om met 100 mensen 1,5 meter afstand te houden, met 40 mensen lukt dat wel. Daarom is besloten om dat aantal als maximum aan te houden.

Familiekamer

Voor de familiekamer van de begraafplaats in Maassluis is een maximum afgesproken van 8 zittende personen (4 x 2 personen). Daarnaast moet iedereen bij binnenkomst van de begraafplaats gebruikmaken van de desinfectiezuil. En na elke dienst worden de ruimtes gedesinfecteerd.

Alternatieven

Begraafplaats Maassluis biedt ook alternatieven voor een uitvaartplechtigheid. De locatie aan de Hooge Zeedijk leent zich goed voor een autoleance (condoleren vanuit de auto) of een doorloop-condoleance. Er kunnen ook opnamen van de uitvaart worden gemaakt. Deze worden na afloop van de auladienst op een usb-stick meegegeven.  Daarnaast heeft de aula een vaste livestream mogelijkheid met een maximum van 100 streams, zodat genodigden de dienst vanuit huis kunnen meemaken. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u terecht bij de uitvaartverzorger.

Milieustraat is op afspraak open

Inwoners en ondernemers kunnen vanaf 26 mei 2020 weer grofvuil brengen naar de Heldringstraat 6 in Maassluis. Dit kan van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Alleen op afspraak

Maak vooraf digitaal een afspraak als u grofvuil naar milieustraat wil brengen. Alleen zo kunnen wij de toestroom beperken en in de milieustraat de voorgeschreven 1,5 meter afstand houden mogelijk maken.

Verkeersmaatregelen

Om overlast door de extra verkeerdrukte in de omgeving van de Heldringstraat te beperken is het voor inwoners en ondernemers alleen mogelijk vanaf de Elektraweg naar de milieustraat te rijden. Hiervoor worden omleidingsroutes aangegeven.

Wachtruimte

Voor de wachtende bezoekers van de milieustraat wordt een opstelplaats gemaakt zodat doorgaand verkeer de Heldringstraat kan blijven gebruiken. Bij deze ‘wachtruimte’ worden de bezoekers met matrixborden geïnformeerd over de tijdelijke coronawerkwijze bij de milieustraat.

Alleen Maassluizers

Inwoners van Maassluis moeten bij de milieustraat een geldig identiteitsbewijs én een recent poststuk op een adres in Maassluis kunnen tonen.
Medewerkers van bedrijven hebben alleen toegang op vertoon van een recente inschrijving van de Kamer van Koophandel met daarop een bedrijfsadres binnen de gemeente Maassluis.

Stadsbedrijf en de gemeente Maassluis rekenen erop dat iedereen de maatregelen respecteert zodat de heropening van de milieustraat zo soepel mogelijk kan verlopen. Samen zijn wij Maassluis!