Steeds vaker proberen cybercriminelen binnen te komen in uw telefoon of computer om gegevens te stelen of schade aan te richten. Bescherm uzelf door een back-up te maken.

Oplichters verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen schade te berokkenen. Iedereen kan het overkomen, maar senioren worden als extra kwetsbaar beschouwd. Daarom is er nu voorlichting over de verschillende methodes van deze criminelen, waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden.

Maak een back-up

Criminelen kunnen op apparaten binnendringen en alle bestanden blokkeren. Ransomware blokkeert alle bestanden op je computer. Zorg dat u een back-up bewaart lós van uw computer. Lees meer over het maken van een back-up en bekijk het filmpje