Acteur Kees Hulst (Foto Rijksoverheid).

De gemeente vraagt in april 2020 aandacht voor veiligheid, speciaal voor senioren. Tijdens de themamaand Senioren en Veiligheid worden concrete tips gegeven om te voorkomen dat ouderen slachtoffer worden van criminaliteit.

In de campagne werkt de gemeente, net als in september 2020, samen met bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, ouderenbonden en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Voorlichting

In april 2020 is de landelijke slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ gekoppeld aan het geven van voorlichting over verschillende vormen van criminaliteit zoals:

 • meekijken bij pinnen,
 • babbeltrucs,
 • hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp),
 • phishing,
 • spoofing en
 • online veiligheid.

Goed geïnformeerde senioren kunnen zich wapenen tegen deze vormen van criminaliteit. Ook wordt verteld wat ouderen kunnen doen als zij slachtoffer worden van deze vormen van criminaliteit. Het belangrijkste is dat senioren dit vertellen en aangifte doen!

'Juiste informatie nodig'

Bekende acteur Kees Hulst is ook nu ambassadeur van de campagne Senioren en Veiligheid. Hulst: "Als acteur in 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen' zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik de campagne!"

Verschuiving

Het is niet zo dat ouderen vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen. Maar politie en de Fraudehelpdesk zien door de corona-crisis een verschuiving in de criminaliteit. Het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) is fors toegenomen. Daarnaast worden babbeltrucs gebruikt waarbij oplichters 'hulp' aanbieden aan ouderen.

Meer informatie

Op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl is meer informatie te vinden over de themamaand en kunt u zich opgeven voor digitale informatiebijeenkomsten.

 • Op 15 april 2021 wordt teruggeblikt op de onderwerpen die al tijdens de webinars in september 2020 zijn besproken. Verder is er aandacht voor 'spoofing' (andere identiteit aannemen).
 • Op 22 april 2021 volgt een webinar waarin tips worden gegeven over het veilig gebruiken van de digitale wereld. Ook is er gelegenheid vragen te stellen.

Catharine Keyl presenteert de webinars.

Belangrijke tips

 • Maak nooit zomaar geld over
  Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als u gebeld wordt, hang op.  Als u een e-mail of berichtje krijgt, verwijder het. Klik niet op de link. Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld van een (klein)kind of vriend(in)? Zorg dat u zeker weet dat het berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door hem of haar te bellen.
 • Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een wachtwoord of pincode
  Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per e-mail, SMS of WhatsApp. Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. Alleen oplichters doen dat.
 • Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is
  Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin: een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk. Doe uw updates. Stel automatische updates in op uw computer, telefoon of tablet. Installeer een virusscanner en maak regelmatig back-ups. Klik nooit zomaar op een link! Eerste checken en dan klikken.