Samenvatting

Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie. 

Vliegen met een drone

Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

Ballons

U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

Voor een helikopter is een TUG ontheffing noodzakelijk. Deze dient u aan te vragen bij Provincie Zuid-Holland/DCMR, afdeling Expertisecentrum/Geluid, Postbus 843, 3100 AV  Schiedam.

Gang van zaken

U vraagt een ontheffing aan bij de provincie waar u wilt landen en/of opstijgen. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij de provincie.

Ballons oplaten

U vraagt toestemming voor het oplaten van ballons als u ballons wilt oplaten in de buurt van een vliegveld of zweefvliegterrein. Deze regels gelden voor:

  • Kleine vrije ballon
    een ballon of combinatie van ballons van ten hoogste 2 m of met een inhoud van ten hoogste 4 m³.

  • Sfeerballon 
    kleine vrije ballon, of combinatie van kleine vrije ballons, waarvan de hoogte of de breedte niet meer dan 75 cm bedraagt.

Heeft u gevonden wat u zocht?