Wanneer u (nog) geen uitstel van betaling, betalingsregeling of machtiging voor automatische incasso heeft bij de gemeente Maassluis, dan vervalt op 30 april 2021 de laatste betaaldatum van uw aanslag gemeentelijke belastingen 2021 die met dagtekening 31 januari 2021 is verzonden.

Door de coronamaatregelen is het mogelijk dat inwoners, bedrijven en verenigingen die daar behoefte aan hebben, uitstel kunnen aanvragen van betaling van gemeentelijke belastingen en van de huren van gemeentelijk onroerend goed. Het gaat hierbij om het huren en pachten van gemeentelijke panden, sportcomplexen en ander onroerend goed, niet om de huurwoningen van Maasdelta.

Uitstel van betaling of betalingsregeling

Iedereen kan gebruikmaken van de regeling om uitstel aan te vragen. Wie uitstel van betaling of een betalingsregeling wil aanvragen, kan het digitale formulier invullen via www.maassluis.nl/betalingsregeling.

Automatische incasso

De gemeente Maassluis kent ook de mogelijkheid om de aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso te betalen. U machtigt de gemeente dan om in maximaal 10 maandelijkse termijnen (februari tot en met november) het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U heeft er dan zelf geen omkijken naar.
Als u de gemeente nog niet heeft gemachtigd en u wilt dat alsnog doen, zorg dan dat uw machtiging voor 15 mei 2021 bij de gemeente binnen is, dan stapt u vanaf eind mei nog in. Een machtigingsformulier kunt u via www.maassluis.nl/incasso met uw DigiD invullen en versturen.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

Wanneer u denkt dat u op grond van uw inkomen in aanmerking kan komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, kunt u een formulier verzoek tot kwijtschelding ingevuld inleveren. Het formulier is te vinden via www.maassluis.nl/WOZ.

Vragen / inlichtingen

Door de coronamaatregelen zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar.