De Kwartellaan is een belangrijke verbinding voor de bewoners van Maassluis-West. De Kwartellaan is in de afgelopen jaren meerdere keren om verschillende redenen opgebroken. Gezien de leeftijd en kwaliteit van het asfalt is ervoor gekozen om de Kwartellaan in 2021 een algehele opknapbeurt te geven.

Speerpunten project

In het project wordt niet alleen het asfalt vervangen. Er wordt ook gekeken naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en het vergroten van het waterbergend vermogen van de Kwartelsingel. Daarnaast wordt het 'vergroenen' van de laan onderzocht.

Invulling groenstrook (voor omwonenden)

In de groenstrook langs Kwartellaan zijn eind vorig jaar bomen gekapt om ruimte te maken voor het verbreden van de singel. Bent u omwonende van de groenstrook dan bent u van harte uitgenodigd om mee te beslissen hoe de groenstrook langs de Kwartellaan wordt ingevuld:

Stem mee over groenstrook Kwartellaan

Voorlopig ontwerp

In 2020 zijn bewoners uitgenodigd om digitaal een enquête in te vullen over de herinrichting van de Kwartellaan. Het resultaat van de digitale enquête is verwerkt in een memo dat u kunt terugvinden in het digitale gebiedsportaal.

In dit memo staat een analyse van de gegevens uit de enquête en hoe de gemeente deze conclusies wil toepassen bij de herinrichting van de Kwartellaan. De reacties zijn verwerkt in het voorlopige ontwerp. Normaal gesproken wordt een bewonersavond georganiseerd om het voorlopig ontwerp aan bewoners te presenteren. Dat is nu helaas niet mogelijk vanwege de RIVM- maatregelen. Daarom is voor de omgeving onderstaande toelichtingsvideo gemaakt.

Gebiedsportaal Kwartellaan

Kijk voor meer informatie over dit project in:

Gebiedsportaal Kwartellaan

Gebruik om in te loggen:

  • Gebruikersnaam: Bewoners-Kwartellaan
  • Wachtwoord: bew.kwartellaan2020!

Status

In voorbereiding 2021.

Realisatie

3e/4e kwartaal 2021.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Maarten Klop of Martijn de Jong van de afdeling Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14010.

Meer informatie:

Document download informatie:

  • Een pdf-bestand kunt u openen in verschillende PDF-lezers, zoals Adobe Reader.