De Kwartellaan is een belangrijke verbinding voor de bewoners van Maassluis-West. De Kwartellaan is in de afgelopen jaren meerdere keren om verschillende redenen opgebroken. Gezien de leeftijd en kwaliteit van het asfalt is ervoor gekozen om de Kwartellaan in 2021 een algehele opknapbeurt te geven.

Speerpunten project

In het project wordt niet alleen het asfalt vervangen. Er wordt ook gekeken naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid en het vergroten van het waterbergend vermogen van de Kwartelsingel. Daarnaast wordt het 'vergroenen' van de laan onderzocht.

Invulling groenstrook

In de groenstrook langs Kwartellaan zijn eind 2020 bomen gekapt om ruimte te maken voor het verbreden van de singel. Omwonenden van de groenstrook konden in april/mei 2021 meebeslissen hoe de vernieuwde groenstrook langs de Kwartellaan wordt ingevuld. 

Lees meer over de gekozen invulling van de groenstrook

Ontwerp

In juli 2020 is door Gebiedsmanagers het voorlopig ontwerp gepresenteerd (zie video hieronder). De variant met een vrijliggend fietspad (de voorkeur van bewoners en gemeenteraad) is uitgewerkt. Het fietspad wordt 4 meter breed. Een verkregen subsidie maakt deze voorkeursvariant financieel haalbaar. Het voorlopig ontwerp is te vinden in Gebiedsportaal Kwartellaan(externe link). Download het definitieve ontwerp.

Gebiedsportaal Kwartellaan

Kijk voor meer informatie over dit project in:

Gebiedsportaal Kwartellaan

Gebruik om in te loggen:

  • Gebruikersnaam: Bewoners-Kwartellaan
  • Wachtwoord: bew.kwartellaan2020!

Planning

In de winter zijn door de vorst gaten en scheuren ontstaan in het wegdek van de Kwartellaan. De ergste schade is zo snel mogelijk verholpen. Voor de veiligheid van weggebruikers was in de Kwartellaan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingesteld en werden extra borden geplaatst met de tekst 'Slecht wegdek, motorrijders opgepast'. Vanwege de veiligheid (en de voorwaarden van de verkregen subsidie) is besloten om zo snel mogelijk te starten met het herinrichten van de Kwartellaan. Momenteel wordt het project uitgevoerd

De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd van 26 juli tot en met 27 augustus 2021 (tekening van fase 1 en 2):

  • Fase 1 - Kwartellaan tussen Merellaan en Westlandseweg (Shell pompstation) - afsluiting van maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus 2021.
  • Fase 2 - Kwartellaan tussen Merellaan en Lijsterlaan - afsluiting zaterdag 14 augustus tot en met vrijdag 27 augustus 2021

Tijdens fase 1 is de Kwartellaan volledig afgesloten voor verkeer. Tijdens fase 2 wordt de Kwartellaan gedeeltelijk opengesteld.

Parkeren (fase 2)

Tijdens fase 2 van de werkzaamheden zijn er aan de Kwartellaan geen parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners.

Nachtafsluiting 30/31 augustus

Na 27 augustus 2021 is de laan weer open voor doorgaand verkeer. Daarna vinden in de nacht van 30 op 31 augustus 2021 afrondende werkzaamheden plaats. De hele Kwartellaan (inclusief de kruising met de Merellaan) is dan afgesloten. Omwonenden zijn door de aannemer gevraagd in de nacht van 30 op 31 augustus 2021 de auto niet in de Kwartellaan te parkeren. Ook zijn borden geplaatst en wordt een omleiding aangegeven. Vanaf dinsdagmorgen 31 augustus 2021 is de Kwartellaan weer volledig open.  

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Maarten Klop of Coen de Nijs van de afdeling Ruimtelijke Projecten via telefoonnummer 14010.