De gemeente Maassluis werkt aan een veiliger kruising van de Maasdijk met de Dr. Albert Schweitzerdreef.

De kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef wordt in de eerste helft van 2021 aangepast. Het college van B&W heeft besloten het kruispunt veiliger en toekomstbestendig te maken. 

Wat verandert er?

Op de kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef:

  • komen verkeerslichten;
  • wordt de nieuwe snelheidslimiet 50 kilometer per uur;
  • komt een voetgangersoversteekplaats;
  • worden de fietspaden verplaatst, verbreed en verhoogd;
  • komt deels eenrichtingsverkeer. Nu kan autoverkeer vanaf het kruispunt afslaan richting Weverskade/Westgaag. In de nieuwe situatie is dit niet meer mogelijk. Door het instellen van eenrichtingsverkeer wordt het kruispunt overzichtelijker en daarmee veiliger. 

De aanpassingen zijn opgenomen in het definitief ontwerp.

Maasdijk wordt steeds drukker

Op de Maasdijk, een belangrijke toegangsweg van Maassluis, wordt het steeds drukker. De toename van het verkeer wordt onder meer veroorzaakt door de toename van het aantal nieuwe woningen in Maassluis. De veranderingen aan het kruispunt zijn dan ook nodig om de verkeersveiligheid te vergroten en om de nieuwe drukte, maar vooral ook de verkeerstoename in de toekomst, aan te kunnen. 

Nieuw asfalt voor de Maasdijk

Tegelijk met de aanleg van het vernieuwde kruispunt wordt het asfalt van de Maasdijk vervangen vanaf de kruising met de Dr. Albert Schweitzerdreef tot aan de Schenkeldijk/Coldenhovelaan. Door deze werkzaamheden te combineren wil de gemeente Maassluis de overlast zoveel mogelijk beperken.

Planning

Begin februari 2021 start de aanbesteding voor het project. De werkzaamheden vinden naar verwachting plaats tussen mei en juli 2021 zodat alles voor de bouwvakantie van 2021 klaar is.

Afsluiting

Bij de werkzaamheden wordt geprobeerd de overlast voor de verkeer en de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het is wel noodzakelijk om de Maasdijk voor een korte tijd af te sluiten voor het autoverkeer. Zodra de exacte data van deze werkzaamheden bekend zijn, worden inwoners en ondernemers hierover geïnformeerd. 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842, jeremyb@maassluis.nl of Max Schuitman, 010-5931812, m.schuitman@maassluis.nl.