De gemeente Maassluis werkt aan een veiliger kruising van de Maasdijk met de Dr. Albert Schweitzerdreef.

De kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef wordt in de eerste helft van 2021 aangepast. Het college van B&W heeft besloten het kruispunt veiliger en toekomstbestendig te maken. 

Wat verandert er?

Op de kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef:

  • komen verkeerslichten;
  • wordt de nieuwe snelheidslimiet 50 kilometer per uur;
  • komt een voetgangersoversteekplaats;
  • worden de fietspaden verplaatst, verbreed en verhoogd;
  • komt deels eenrichtingsverkeer. Nu kan autoverkeer vanaf het kruispunt afslaan richting Weverskade/Westgaag. In de nieuwe situatie is dit niet meer mogelijk. Door het instellen van eenrichtingsverkeer wordt het kruispunt overzichtelijker en daarmee veiliger. 

De aanpassingen zijn opgenomen in het definitief ontwerp.

Maasdijk wordt steeds drukker

Op de Maasdijk, een belangrijke toegangsweg van Maassluis, wordt het steeds drukker. De toename van het verkeer wordt onder meer veroorzaakt door de toename van het aantal nieuwe woningen in Maassluis. De veranderingen aan het kruispunt zijn dan ook nodig om de verkeersveiligheid te vergroten en om de nieuwe drukte, maar vooral ook de verkeerstoename in de toekomst, aan te kunnen. 

Nieuw asfalt voor de Maasdijk

Tegelijk met de aanleg van het vernieuwde kruispunt wordt het asfalt van de Maasdijk vervangen vanaf de kruising met de Dr. Albert Schweitzerdreef tot aan de Schenkeldijk/Coldenhovelaan. Door deze werkzaamheden te combineren wil de gemeente Maassluis de overlast zoveel mogelijk beperken.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 12 juli 2021. De werkzaamheden vinden doordeweeks plaats tussen 6.00 en 22.00 uur en in de weekenden wordt dag en nacht gewerkt. De planning is dat de werkzaamheden twee weken duren en dat de weg op maandag 26 juli 2021 om 7.00 uur weer volledig open is. Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit. 

Afsluitingen

Tijdens de werkzaamheden wordt de kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef voor de helft afgesloten. Verkeer kan de werkzaamheden passeren. Er komen tijdelijke verkeerslichten. Het verkeer uit beide richtingen wordt daarmee over één rijstrook geleid. Dit zorgt voor veel vertraging voor doorgaand verkeer, daarom wordt doordeweeks een adviesroute ingesteld. Fietsers kunnen over het fietspad langs de werkzaamheden. Er worden verkeersregelaars ingezet

De kruising Maasdijk-Dr. Albert Schweitzerdreef is tijdens 2 weekeinden volledig afgesloten. Dit is:

  • van vrijdag 16 juli 2021 vanaf 22.00 uur tot en met maandag 19 juli 2021 om 7.00 uur en
  • van vrijdag 23 juli 2021 vanaf 22.00 uur tot en met maandag 26 juli 2021 om 7.00 uur.

De kruising Schenkeldijk-Maasdijk is van 23 juli 2021 vanaf 22.00 uur tot en met maandag 26 juli om 7.00 uur afgesloten.

Tijdens de weekendafsluitingen is er een omleidingsroute aangegeven. Fietsers kunnen over het fietspad langs de werkzaamheden behalve van vrijdag 23 juli 2021 vanaf 22.00 uur tot en met maandag 26 juli 2021 om 7.00 uur dan is ook voor fietsers een omleidingsroute aangegeven.

Bekijk de faseringsschetsen voor meer informatie over de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen.

Overlast

Het is niet mogelijk dit soort ingrijpende wegwerkzaamheden te doen zonder hinder te veroorzaken. Uiteraard doen de gemeente en  aannemer Dura Vermeer er alles aan om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. De werkzaamheden zorgen voor geluidshinder en aanzienlijke verkeershinder omdat de Maasdijk tijdens de werkzaamheden minder of niet toegankelijk is. U kunt meehelpen de hinder te beperken door de Maasdijk zoveel mogelijk te mijden en de ingestelde adviesroute te gebruiken tijdens de werkzaamheden.

Let op bij de werkzaamheden

Dura Vermeer en de gemeente Maassluis vinden veiligheid erg belangrijk voor zowel de wegwerkers als bewoners, belangstellenden en voorbijgangers. Wilt u daarom goed opletten in het gebied waar wordt gewerkt. Zoek bijvoorbeeld oogcontact met chauffeurs van het werkmaterieel wanneer u het werkgebied doorkruist of in de nabijheid van de machines komt.

Vragen?

Heeft u vragen, een melding of een klacht over de werkzaamheden? Neem dan contact op met omgevingsmanager Dennis Peet van Dura Vermeer via d.peet@duravermeer.nl of 06-53953092.

U kunt ook contact opnemen met projectleider Jeremy van den Bergh, 010-5931842 of jeremyb@maassluis.nl of Max Schuitman, 010-5931812 of m.schuitman@maassluis.nl van de gemeente Maassluis.