De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 17 maart 2021. Om alles in goede banen te leiden, zijn heel wat mensen nodig voor de stembureaus in Maassluis. Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau via verkiezingen@maassluis.nl.

De leden van het stembureau werken 17 maart 2021 in de ochtend van 7.00 tot 14.00 uur of in de middag/avond van 14.00 tot 21.00 uur. Na sluiting van de stembussen tellen alle stembureauleden samen de stemmen. Stembureauleden krijgen een vergoeding van 100 of 125 euro, afhankelijk van de rol op het stembureau.

Coronaproof

De gemeente neemt extra maatregelen om het stemmen coronaproof te laten verlopen. Er worden bijvoorbeeld looproutes aangegeven, en er zijn spatschermen en voldoende ontsmettingsmiddelen beschikbaar. En op ieder stembureau is een extra stembureaulid aanwezig die toeziet op het goed naleven van de coronamaatregelen.