Het college van B&W is van plan om een aanhanger die geparkeerd staat aan het Fenacoliusplein in Maassluis van de straat te laten verwijderen. Een aanhangwagen voor recreatief of ander gebruik dan voor deelnemen aan het verkeer mag niet langer dan drie dagen achtereen geparkeerd staan op de openbare weg (artikel 5:6 APV).

Aanhangwagen aan het Fenacoliusplein.

De eigenaar van de aanhangwagen kan niet worden achterhaald. De gemeente roept de eigenaar daarom op de aanhanger uiterlijk maandag 20 september 2021 weg te halen. Gebeurt dat niet dan wordt het voertuig daarna, op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht, verwijderd door de gemeente en voor maximaal 13 weken opgeslagen. Als de eigenaar of rechthebbende zich tijdens deze periode alsnog meldt, kan de aanhanger tegen betaling van de kosten (artikel 5:25 Awb) opgehaald worden. Gebeurt dit niet dan wordt het voertuig verkocht of vernietigd (artikel 5:30 Awb).

Contact opnemen

De rechtmatige eigenaar, of een ander die kan aantonen dat hij of zij recht heeft op de aanhanger, wordt gevraagd contact op te nemen met afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente via telefoonnummer 14 010, e-mailadres gemeente@maassluis.nl of postadres Postbus 55, 3140 AB Maassluis. De belanghebbende kan voor 30 september 2021 schriftelijk bezwaar maken tegen bovengenoemd voornemen van het college van B&W.