Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het verlenen van de opdracht om te starten met het ontzamelen van de Collectie 1900. Het werk uit de Collectie 1900 heeft geen binding met Maassluis, niet met de onderwerpen als ook niet met de makers.

Het college onderschrijft de richting die Museum Maassluis heeft gekozen namelijk de ontwikkeling naar Stadsmuseum. Daarnaast gaat het Museum mee in de ontwikkeling van het 10-jaren ontwikkelplan Maritiem Erfgoed Maassluis inclusief de verhuizing van het museum naar de Govert van Wijnkade. ‘Ontzameling’ is in dit proces de meest logische keuze.

U kunt uw zienswijze over dit voornemen aan ons kenbaar maken door een gemotiveerd bericht te sturen aan gemeente@maassluis.nl onder vermelding van ‘Inspraak ontzamelen Collectie 1900’. Dit kan van 8 juni 2023 tot en met 20 juli 2023.

U vindt de stukken die over dit onderwerp gaan op deze pagina. Ook liggen deze ter inzage op het Stadhuis bij de afdeling Publiekszaken.

Na afloop van de termijn wordt een eindverslag gemaakt met daarin de weergaven van de zienswijzen en een reactie op de zienswijzen. De reacties worden niet persoonlijk beantwoord maar worden meegenomen in een verslag aan het college.