Het college van B&W heeft besloten tot het verlenen van de opdracht voor de ‘ontzameling’ van de Collectie 1900. Wilt u hier uw zienswijze op indienen dan vindt u hier meer informatie.