Projectgebied Lijsterlaan-Uiverlaan.

In de Lijsterlaan en Uiverlaan wordt een buizenstelsel aangelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater.

Nederland, dus ook Maassluis, heeft steeds vaker te maken met zware regenbuien. Dit kan leiden tot wateroverlast. Om dit zoveel mogelijk te beperken en liefst te voorkomen, past de gemeente het rioolstelsel voor het afvoeren van regenwater aan. De gemeente Maassluis legt daarom onder meer een hemelwaterafvoerverbinding aan tussen de Kwartelsingel en de haven. Kortgeleden is hiervan het eerste deel in de Lijsterlaan tussen de Kwartelsingel en de Patrijsstraat aangelegd. Van de hemelwaterverbinding rest nog een laatste deel in de Lijsterlaan en Uiverlaan.

Werkzaamheden

In de Lijsterlaan wordt vanaf de Patrijsstraat tot aan de Uiverlaan en vervolgens in de Uiverlaan vanaf de Lijsterlaan tot aan het TinQ tankstation bij winkelcentrum Koningshoek een riool voor hemelwaterafvoer aangelegd. Enkele al aanwezige regenwaterafvoeren in de zijstraten van de Lijsterlaan worden losgekoppeld van het bestaande riool en verbonden met deze nieuwe regenwaterafvoer.

De straat wordt steeds over 80 meter opengebroken. Als regenwaterafvoerbuizen in dat deel zijn aangelegd, wordt de bestrating en het aanwezige groen weer hersteld voordat de volgende 80 meter wordt aangelegd. De inrichting van de straat en het groen verandert niet.

Planning en status

De werkzaamheden starten 28 april 2021 in de Lijsterlaan. Als alles volgens plan verloopt, is halverwege september 2021 het laatste deel van de rioolbuis gelegd bij het TinQ pompstation aan de Uiverlaan. 

Bereikbaarheid

Eventuele afsluitingen en verkeersomleidingen worden van tevoren met borden aangegeven. De brandweer en andere hulpdiensten worden van de werkzaamheden op de hoogte gebracht.
Bij de werkzaamheden wordt er rekening mee gehouden dat corona-priklocatie Koningshoek aan de Uiverlaan bereikbaar blijft.
Gemeente en aannemer proberen bij de werkzaamheden de overlast zoveel als mogelijk te beperken. 

Vragen?

Wilt u meer weten over de manier waarop de gemeente Maassluis 'rainproof' maakt? Kijk dan op www.maassluis.nl/rainproof.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met projectleider Danny Pherai of Max Schuitman van de afdeling Ruimtelijke Projecten en Beheer. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010.