Projectgebied Lijsterlaan-Uiverlaan.

In de Lijsterlaan en Uiverlaan wordt een buizenstelsel aangelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater.

Nederland, dus ook Maassluis, heeft steeds vaker te maken met zware regenbuien. Dit kan leiden tot wateroverlast. Om dit zoveel mogelijk te beperken en liefst te voorkomen, past de gemeente het rioolstelsel voor het afvoeren van regenwater aan. De gemeente Maassluis legt daarom onder meer een hemelwaterafvoerverbinding aan tussen de Kwartelsingel en de haven. Het laatste nog aan te leggen deel van deze verbinding is het stuk in de Lijsterlaan tussen de Patrijsstraat en de Uiverlaan en in de Uiverlaan tussen de Lijsterlaan en de Koningshoek bij het TinQ pompstion. Van dit laatste deel is het werk in het overgrote deel van de Lijsterlaan klaar. Van de totale hemelwaterafvoerverbinding rest nog de Uiverlaan en een laatste deel in de Lijsterlaan.

Werkzaamheden

In de Lijsterlaan en de Uiverlaan wordt een riool voor hemelwaterafvoer aangelegd. De straat wordt steeds 80 meter opengebroken. Als de regenwaterafvoerbuizen in dat deel zijn aangelegd, wordt de bestrating en het aanwezige groen weer hersteld voordat de volgende 80 meter wordt aangelegd. De inrichting van de straat en het groen veranderen niet.

Planning

De werkzaamheden in de Lijsterlaan zijn voor het grootste deel klaar. Van 8 september tot en met (naar verwachting) 8 oktober 2021 volgt de aanleg in de Uiverlaan (tussen TinQ tankstation bij winkelcentrum Koningshoek en de Lijsterlaan). Als laatste is het deel in de Lijsterlaan tussen de Houtsnipstraat en de Uiverlaan aan de beurt. 

Bereikbaarheid 

Van 8 september tot en met (naar verwachting) 8 oktober 2021 is de Uiverlaan afgesloten vanaf de Lijsterlaan tot aan het TinQ tankstation bij winkelcentrum Koningshoek. De Lijsterlaan blijft vanaf de Merellaan via de Uiverlaan bereikbaar.

Het werk start ter hoogte van de Koningshoek/TinQ tankstation. Er komt een tijdelijke toegangsweg naar de parkeerplaats en het TinQ tankstation, zodat beiden tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijven. Houd hier rekening met enige (verkeers)hinder. Onder meer vanwege de lage snelheid waarmee op de tijdelijke toegangsweg gereden kan worden. Het eerste deel van de werkzaamheden duurt ongeveer twee weken.

De brandweer en andere hulpdiensten zijn van de werkzaamheden op de hoogte. Afsluitingen en verkeersomleidingen worden van tevoren met borden aangegeven. Gemeente en aannemer proberen bij de werkzaamheden de overlast zoveel als mogelijk te beperken. 

Vragen?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met projectleider Danny Pherai of Max Schuitman van de afdeling Ruimtelijke Projecten en Beheer. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 010. Wilt u meer weten over de manier waarop de gemeente Maassluis 'rainproof' maakt? Kijk dan op www.maassluis.nl/rainproof.