De gemeente Maassluis wil het historische centrum van de stad nog aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Daphne Brouwer, studente 'International Tourism Management' van de Breda University of Applied Sciences (BUAS), is gevraagd onderzoek te doen naar hoe inwoners de binnenstad van Maassluis ervaren.

De enquête is vooral gericht op Maassluizers in de leeftijdscategorie van 25 tot 65 jaar. In deze enquête kunnen zij laten weten hoe aantrekkelijk zij het historische centrum van Maassluis vinden en welke ideeën zij hebben de aantrekkelijkheid te vergroten.

Uw ervaringen

De vragen zijn gericht op uw ervaringen met de toegankelijkheid en de gezelligheid van het centrum, hoe u vindt dat de binnenstad eruit ziet en welke activiteiten u er graag doet of zou doen. Ook komen onderwerpen aan de orde als leegstand, de aantrekkelijkheid voor bezoekers en de succesfactoren van onze stadskern.

Anoniem

De onderzoeksresultaten worden anoniem gepubliceerd in de openbaar toegankelijke bibliotheek van de BUAS en kunnen niet herleid worden naar de deelnemers aan de enquête.

Doet u ook mee?

Het invullen van de enquête duurt 10 tot 15 minuten. Doet u ook mee?

Enquête aantrekkelijke binnenstad