De Prinses Julianalaan is de verbinding van Maassluis met het buitengebied en Vlaardingen. Daarnaast is het een ontsluiting van bedrijventerrein De Dijk en woonwijk De Kade. Ook ontsluit de laan de achterliggende Oranjebuurt. De drukke 50 km/uur weg is gevaarlijk voor fietsers die op de rijbaan rijden.

Verkeersveiligheid 

De Prinses Julianalaan wordt heringericht vanwege de verkeersonveiligheid en het toenemende verkeer. Hierbij wordt meegenomen de overlast die bewoners ondervinden (trillingen en geluid) en de wens dat de Julianalaan onderdeel wordt van een veilige, comfortabele en doorgaande regionale fietsroute (Metropolitane Fietsroute). Over de Metropolitane Fietsroute volgt later een besluit.

Participatie

Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Prinses Julianalaan worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken. De gemeente wil samen met de bewoners tot een ontwerp komen dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Adviesbureau Mobycon is gevraagd om dit proces te begeleiden. Mobycon heeft een enquête en twee (ontwerp)werksessies gehouden.

Ontwerpen

Er zijn drie conceptontwerpen gemaakt om de verkeersveiligheid van de laan te verbeteren. De ontwerpen zijn gemaakt op basis van het onderzoek dat adviesbureau Mobycon heeft uitgevoerd naar de ideeën die leven over de herinrichting van de Julianalaan bij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Na de informatiebijeenkomst van 25 oktober 2021 kiest de gemeente één conceptontwerp dat verder wordt uitgewerkt tot een schetsontwerp. Het schetsontwerp wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en daarna neemt de gemeenteraad een besluit. Bekijk de voorlopige tijdsplanning voor de herinrichting van de Prinses Julianalaan.

Informatiebijeenkomst

De inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Prinses Julianalaan kon maandag 25 oktober 2021 op veel belangstelling rekenen van omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst werd meer informatie gegeven over de drie conceptontwerpen en was er de mogelijkheid vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente Maassluis en adviesbureau Mobycon. Bekijk de presentatie met de 3 ontwerpvoorstellen die te zien was tijdens de inloopbijeenkomst in IKC Startpunt. 

Contact

Gert Peter Vos, projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Maassluis, bereikbaar via telefoonnummer 14 010.