De Prinses Julianalaan is de verbinding van Maassluis met het buitengebied en Vlaardingen. Daarnaast is het een ontsluiting van bedrijventerrein De Dijk en woonwijk De Kade. Ook ontsluit de Prinses Julianalaan de achterliggende Oranjewijk. De drukke 50 km/uur-weg is gevaarlijk voor fietsers die op de rijbaan rijden. 

Verkeersveiligheid 

De Prinses Julianalaan wordt heringericht vanwege de verkeersonveiligheid en het toenemende verkeer. Hierbij wordt meegenomen de overlast die bewoners ondervinden (trillingen en geluid) en de wens dat de Julianalaan onderdeel wordt van een veilige, comfortabele en doorgaande regionale fietsroute (Metropolitane Fietsroute). Over de Metropolitane Fietsroute volgt later een besluit.

Participatie

Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Prinses Julianalaan worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken. De gemeente wil samen met de bewoners tot een ontwerp komen dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Adviesbureau Mobycon is gevraagd om dit proces te begeleiden. Mobycon heeft een enquête en twee (ontwerp)werksessies gehouden.

Ontwerpen

Er zijn drie conceptontwerpen gemaakt om de verkeersveiligheid van de laan te verbeteren. De ontwerpen zijn gemaakt op basis van het onderzoek dat adviesbureau Mobycon heeft uitgevoerd naar de ideeën die leven over de herinrichting van de Julianalaan bij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. 

Informatiebijeenkomst

De inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Prinses Julianalaan kon maandag 25 oktober 2021 op veel belangstelling rekenen van omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst werd meer informatie gegeven over de drie conceptontwerpen en was er de mogelijkheid vragen te stellen aan medewerkers van de gemeente Maassluis en adviesbureau Mobycon. Bekijk de presentatie met de 3 ontwerpvoorstellen die te zien was tijdens de inloopbijeenkomst in IKC Startpunt. Van de informatiebijeenkomst is een verslag gemaakt waarin ook de antwoorden staan op de vragen die werden gesteld.

Themabijeenkomst gemeenteraad

Tijdens een themabijeenkomst op 21 december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over het ontwerpproces en de voorkeur van de meerderheid van bewoners en belanghebbenden in de omgeving, namelijk ontwerpvoorstel 2. Bekijk de presentatie die tijdens de themabijeenkomst aan de raadsleden werd gegeven. De gemeenteraad wil dat een besluit over het uitwerken van ontwerpvoorstel 2 samenloopt met een besluit dat nog moeten worden genomen over een veilige, comfortabele en doorgaande regionale fietsroute (Metropolitane Fietsroute).

Metropolitane Fietsroute

Een besluit over de Metropolitane Fietsroute én de Prinses Julianalaan valt naar verwachting in de tweede helft van 2022. De komende tijd wordt voor de verdere besluitvorming een schetsontwerp voor de Prinses Julianalaan gemaakt. Hierbij wordt een aantal wijzigingen meegenomen naar aanleiding van de inloopavond van 25 oktober 2021. Ook is bij het schetsontwerp het handhaven van de bestaande bomen een punt van aandacht; dit in verband met mogelijke schade door de werkzaamheden.

De betrokken gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) besluiten de komende maanden over de haalbaarheid van de doorgaande fietsroute. Wanneer er groen licht voor de Metropolitane Fietsroute komt, wordt het schetsontwerp voor de Prinses Julianalaan uitgewerkt tot voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Komt er geen groen licht, dan wordt opnieuw gekeken naar het schetsontwerp om de Prinses Julianalaan verkeersveilig in te richten.

Maatregelen voor de korte termijn

Vooruitlopend op de uiteindelijke herinrichting van de Prinses Julianalaan heeft het college van B en W besloten om alvast enkele maatregelen voor de korte termijn te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat onder andere om:

  • aanpassen van de markering en de belijning op de rijweg
  • plaatsen van een 30 km/uur-asfaltdrempel op de Vlaardingsedijk
  • 30 kilometer per uur als adviessnelheid instellen op de Prinses Julianalaan
  • met verkeersborden een inhaalverbod op de Prinses Julianalaan aangeven

Contact

Gert Peter Vos, projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Maassluis, bereikbaar via telefoonnummer 14 010.