De Prinses Julianalaan is de verbinding van Maassluis met het buitengebied en Vlaardingen. Ook ontsluit deze doorgaande weg de achterliggende Oranjebuurt. De laan is gelegen op een dijk waarlangs oude huizen staan. Bewoners van de Prinses Julianalaan ervaren verkeersoverlast. Vooral de hoeveelheid vrachtverkeer is groot.

Veiligheid en leefbaarheid

De Prinses Julianalaan wordt heringericht zodat de veiligheid toeneemt en de leefbaarheid verbetert. In de laan neemt het autoverkeer toe en ervaren de bewoners overlast van het huidige verkeer. Daarnaast is besloten dat de Julianalaan onderdeel wordt van een veilige, comfortabele en doorgaande regionale fietsroute (Metropolitane Fietsroute).
Bij het maken van een nieuw ontwerp voor de inrichting van de Prinses Julianalaan worden omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken.

Participatie

De gemeente wil samen met de bewoners tot een ontwerp komen dat op voldoende draagvlak kan rekenen. Adviesbureau Mobycon is ingehuurd om dit proces te begeleiden. Hiervoor is het volgende tijdspad voorzien:
In april 2020 startte het ontwerpproces met bewoners, begeleid door Mobycon. Daarna volgde de bestuurlijke besluitvorming, aanbesteding en voorbereiding. Als het ontwerp is goedgekeurd volgt de uitvoering van de herinrichting.

Ontwerpen

Er zijn drie conceptontwerpen gemaakt om de verkeersveiligheid van de laan te verbeteren. De ontwerpen zijn gemaakt op basis van het onderzoek dat adviesbureau Mobycon heeft uitgevoerd naar de ideeën die leven over de herinrichting van de Julianalaan bij bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Na de informatiebijeenkomst van 25 oktober 2021 kiest de gemeente één conceptontwerp dat verder wordt uitgewerkt tot een schetsontwerp. Het schetsontwerp worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. 

Informatiebijeenkomst

De gemeente Maassluis houdt maandag 25 oktober 2021 een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Prinses Julianalaan. Tijdens de bijeenkomst worden de drie conceptontwerpen gepresenteerd. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn welkom om de presentatie bij te wonen tussen 18.00 en 20.30 uur in IKC Startpunt aan de Vincent van Goghlaan 2 in Maassluis.

Vooraf aanmelden is gewenst en kan via participatie@maassluis.nl. Geef bij de aanmelding ook aan met hoeveel personen u de bijeenkomst wilt bezoeken. Als er veel mensen naar de informatiebijeenkomst willen komen, wordt mogelijk met 'bezoekblokken' gewerkt om te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn. De aangemelde personen krijgen in dat geval een e-mail met de tijdsperiode dat zij de inloopbijeenkomst kunnen bezoeken.

Contact

Gert Peter Vos, projectleider gebiedsontwikkeling van de gemeente Maassluis, bereikbaar via telefoonnummer 14 010.