Uit een afgesloten serverruimte van de gemeente Maassluis is in december vorig jaar een kleine server verdwenen. Van de verdwijning is aangifte gedaan.

In de serverruimte staan servers die de gemeente gebruikt voor het maken van back-ups van gemeentelijke gegevens.

Uit onderzoek blijkt dat de ontvreemde server eind november van het vorig jaar nog is opgeschoond. De meeste informatie is dus gewist. Voor zover nu is na te gaan geldt dat niet voor de rapporten die de leerplichtambtenaren gedurende een aantal jaren (2010-2014) hebben gemaakt. Deze rapporten zijn op de server blijven staan.

De gemeente heeft alle betrokken instanties en organisaties van de diefstal op de hoogte gebracht. Het datalek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.