Met een afsluitbaar afvalbakje voor etensresten, groente- en fruitafval voorkomt u nare luchtjes op het aanrecht en hoeft u minder vaak naar de groenbak te lopen.

Maassluis betaalt steeds meer voor het verwerken van afval. In het huisvuil zitten nog veel materialen die hergebruikt kunnen worden. Vooral het percentage etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (bioafval) in het restafval is hoog, maar liefst 34%. Door bioafval beter te scheiden van de rest is snel veel voordeel te halen, voor het milieu maar ook om de afvalstoffenheffing laag te houden.

De gemeente liet in 2020 het weggegooide huisvuil analyseren. Daaruit bleek dat in het restafval maar liefst 34% etensresten, groente- en fruitafval zit. Door dit bioafval beter te scheiden van het huisafval, kan de hoeveelheid restafval in Maassluis dus fors verminderd worden. Daarnaast is bioafval zwaarder dan andere afvalsoorten zoals bijvoorbeeld plastic of drinkpakken, waardoor de hoeveelheid restafval ook nog eens relatief snel vermindert bij het beter scheiden van het bioafval uit uw huisvuil.

Beter voor het milieu en de portemonnee

Het scheiden van bioafval is niet alleen gunstig voor de portemonnee van Maassluizers (vanwege het niet laten oplopen van de afvalstoffenheffing). Het draagt ook bij aan een beter milieu. Het ingezamelde bioafval wordt verwerkt en gebruikt als compost door onder meer de gemeente, boeren en tuinbouwers. Groente- en fruitafval dat niet wordt gescheiden, wordt verbrand met het restafval en draagt dus bij aan de schadelijke toename van CO2 in onze leefomgeving. Daarom is het belangrijk om deze hoeveelheid fors terug te dringen.

Afval scheiden begint thuis, helpt u mee?

Wat u doet telt! Helpt u mee de hoeveelheid etensresten, groente- en fruitafval uit het restafval te verminderen? Thuis, bij u in de keuken, is de plek waar bioafval het makkelijkst gescheiden kan worden van de rest. De gemeente Maassluis helpt inwoners graag om dit afval scheiden makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door te zorgen dat bewoners van een laagbouwwoning een eigen minicontainer krijgen voor bioafval (met groene deksel). Bewoners van flats en appartementen krijgen extra containers dichterbij huis om het bioafval naartoe te brengen.

Afsluitbaar afvalbakje

Om al in de keuken het afval scheiden gemakkelijker te maken, kunnen bewoners van flats en appartementenĀ zodra in hun wijk de andere manier van afval inzamelen van start gaat, gebruikmaken van het aanbod om gratis een afsluitbaar afvalbakje voor etensresten, groente- en fruitafval te bestellen. In deze kleine afvalbak kunt u het bioafval verzamelen. Hiermee voorkomt u nare luchtjes op het aanrecht en hoeft u minder vaak naar de groenbak te lopen.

Andere manier van inzamelen

De gemeenteraad van Maassluis heeft ervoor gekozen om het afval in Maassluis op een andere manier in te zamelen en er zo voor te zorgen dat het afval in Maassluis beter wordt gescheiden. Wijk voor wijk stapt de gemeente over op deze nieuwe inzamelmethode waarbij van Maassluizers gevraagd wordt meer etensresten, plastic verpakkingen, papier, blik, drinkpakken, textiel en tuinafval apart aan te bieden. De gemeente zorgt voor de extra benodigde (mini)containers voor bioafval en plastic verpakkingen, metaal en drinkpakken (PMD). In wijken met hoogbouwwoningen komen daarnaast meer ondergrondse containers voor het restafval. Deze containers zijn te gebruiken met een afvalpas. Als in uw wijk de afvalinzameling gaat veranderen, wordt u daarvan door de gemeente bijtijds op de hoogte gesteld.

Kijk voor meer informatie op:

Haal samen meer uit afval