Stadsbedrijf onderhoudt Maassluis het hele jaar door. Zo wordt twee keer per jaar het groen gesnoeid, onkruid bestreden en gras gemaaid. Mogelijk ervaart u hierdoor wat overlast, bijvoorbeeld omdat een parkeerplaats tijdelijk even niet gebruikt kan worden of omdat een deel van de stoep niet vrij is.  

Het knippen van de hagen is inmiddels gestart en duurt tot half juli. In de periode van half september tot einde zomer worden de hagen voor de tweede keer geknipt. Dit gebeurt zo veel mogelijk met machines. Lukt dat niet, dan met de hand of met accu- en motorheggenscharen.   

Wet van natuurbescherming 

Voordat het werk start wordt de haag altijd eerst gecontroleerd op eventuele vogelnesten. Waar een nest wordt aangetroffen wordt niet geknipt. Na de broedperiode komt de onderhoudsploeg terug om dat alsnog te doen. 

Veiligheid 

Om goed te kunnen snoeien en op te ruimen staan de medewerkers op de weg, het fietspad, of op de stoep op parkeerplaats. Dit kan tijdelijk voor wat overlast zorgen. Bijvoorbeeld doordat er even niet op bepaalde parkeerplaatsen geparkeerd kan worden (hier staan borden met parkeerverboden. Hierop staan de tijden en data vermeld waarop niet geparkeerd mag worden omdat er wordt gewerkt. Zo kunnen de medewerkers goed en veilig werken en kunt u veilig op pad.