Bibliotheek de Plataan vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen kunnen profiteren van de diensten van de bieb en biedt deze groep Maassluizers een gratis lidmaatschap. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen, kunnen een aanvraag doen bij de Formulierenbrigade van Stroomopwaarts.

Inwoners van Maassluis ouder dan 20 jaar en met een inkomen dat maximaal 120% van de bijstandsnorm is, komen in aanmerking voor een gratis pas van de bibliotheek. Het netto-inkomen (zonder vakantiegeld) van alleenstaanden mag niet meer zijn dan 1.229,73 euro en van gehuwden of samenwonend 1.756,74 euro. Voor gepensioneerden geldt een grens van 1.367,98 euro (alleenstaanden) of 1.844,87 euro (gehuwd of samenwonend).

Aanvragen

Doet u een aanvraag dan controleert de Formulierenbrigade of u recht heeft op het gratis abonnement. Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen op afspraak langskomen bij de Formulierenbrigade. Om een afspraak te maken, belt u 010-5931585. Als u recht heeft op de gratis pas, ontvangt u een brief waarmee u bij de bibliotheek terecht kunt. Heeft u al een bibliotheekpas? Dan verlengt de bibliotheek uw pas gratis met een jaar.

Als u naar de Formulierenbrigade komt, neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en bewijzen van inkomen van de laatste drie maanden (loon, inkomsten uit eigen onderneming, uitkering, pensioen of studiefinanciering) van u en uw eventuele partner.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stroomopwaarts: