W.A. (Wilma) Atsma
Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
010-5931740
w.a.atsma@maassluis.nl

Taken gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat het college, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. Tevens is zij algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Zij stuurt de gemeentelijke organisatie aan en is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Zij is de schakel tussen het college van B en W en de gemeentelijke organisatie.