(Fotograaf Peter Farla).

De gemeenteraad van Maassluis heeft besloten om de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming. De eerste termijn van burgemeester Haan eindigt op 2 november 2021. De herbenoeming geldt voor een periode van zes jaar.

Begin 2021 heeft de Commissaris van de Koning de gemeenteraad gevraagd een aanbeveling te doen over de herbenoeming van burgemeester Haan. De inhoud van de aanbeveling, de overwegingen en de beraadslagingen van de gemeenteraad zijn volgens wettelijke voorschriften geheim.

Vertrouwenscommissie 

Het advies is voorbereid door de Vertrouwenscommissie Maassluis 2021, die werd voorgezeten door de heer Dick Snoeck. Deze vertrouwenscommissie bestaat uit de voorzitters van alle politieke fracties in de gemeenteraad en wethouder Bronsveld (locoburgemeester) als adviseur.

De vertrouwenscommissie heeft een (geheim) verslag van bevindingen over het functioneren van de burgemeester opgesteld en dit aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van dit verslag beveelt de gemeenteraad aan om de heer Haan her te benoemen als burgemeester van de gemeente Maassluis.

Voordracht

Het standpunt van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal burgemeester Haan vervolgens bij Koninklijk Besluit worden herbenoemd.

Lees ook:

Burgemeester blij met vertrouwen gemeenteraad