De gemeente is na het raadsbesluit van 7 april 2020 gestart met de voorbereidingen voor en de bouw van de geluidsschermen bij de A20.

Er komt een geluidsscherm van 6,5 meter op het terrein van Lely en een scherm van 3,5 meter op de 3 meter hoge bestaande geluidswal ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Op deze manier komt de geluidswering over de gehele lengte op een hoogte van 6,5 meter.

Met de hoogte 6,5 meter wordt het door de bewoners gewenste 55 dB geluidsniveau behaald. Het groen bij de Doornenbuurt wordt zoveel als mogelijk in stand gehouden. De geluidsschermen krijgen een natuurlijke uitstraling waartegen klimplanten kunnen groeien.

L-scherm bij Lely en volkstuinen

Op het terrein van het bedrijf Lely - tegen het volkstuincomplex aan - is een geluidsscherm (vanaf boven gezien in een L-vorm) van 6,5 meter hoogte gemaakt. Het scherm staat op de grond van Lely. Door deze keuze blijft de grond van de volkstuinen zoveel mogelijk onaangetast. Samen met Lely, de volkstuinvereniging, de leverancier van het scherm en de gemeente is de exacte locatie van het scherm bepaald.

(Fotograaf: Lely, Edwin Hazelzet).

Het projectteam bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de realisatie van de bouw: bewonerscommissie Kastanjedal en Doornenbuurt, volkstuinvereniging De Vluchtheuvel, Lely, medewerkers van Stadsbedrijf, Evides, Kokosystems en Van Schie bv. De goede samenwerking tussen al deze partijen maakte het mogelijk dat de bouw vlot verliep. Het projectteam ontving van verschillende kanten complimenten over het resultaat. En nog belangrijker: van enkele bewoners hoorden wij dat er nu al minder geluidsoverlast is van de snelweg.

Schermen op bestaande geluidswal

Bij het Kastanjedal en de Doornenbuurt wordt de bestaande geluidswal - waar nodig - opgehoogd tot 3 meter. Daarbovenop komen geluidsschermen van 3,5 meter hoog, zodat zoveel mogelijk van het bestaande groen kan worden behouden.

Voor deze geluidsschermen is een andere vergunningsprocedure nodig omdat dit niet past binnen het bestemmingsplan van de gemeente en die van de gemeente Midden-Delfland. Met Midden-Delfland is hier eerder contact over geweest en zij staan positief tegenover de komst van de geluidsschermen. De werkzaamheden zijn aanbesteed. De aannemer, Van Schie, is bezig met de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten, zodat op korte termijn de benodigde vergunning kan worden ingediend.

Ook is onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en fauna. Daar zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen. Er is geen ontheffing nodig. Wel wordt voor de werkzaamheden een flora- en fauna werkprotocol opgesteld. In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dat houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Het flora- en fauna werkprotocol bevat de spelregels waaraan de aannemer zich bij de bouw moet houden. De planning is dat de werkzaamheden starten in 2022. De exacte startdatum hangt af van de tijd die nodig is voor de ruimtelijke procedure, mogelijke bezwaren, aanbesteding en voorbereiding van de bouwer.

Bomenkap en herplant door Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft in 2020 langs de snelweg bomen gekapt en struiken verwijderd die in slechte staat waren. Eind november 2020 is herplant met bloeiende en voedselstruiken voor bijen en vlinders, bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn, sneeuwbal en vuilboom. De bomen zijn geplaatst in groepjes van verschillende soorten. Gekozen is voor inheemse soorten met een grote ecologische waarde: iepen die resistent zijn voor iepenziekte, lindebomen (veel nectar voor de bijen), eiken en abelen. De bomen zijn aangeplant met een stamomtrek van 20-25 centimeter en groeien uit tot grote bomen (eerste categorie).

Participatie

Bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt zetten zich al sinds 1989 in voor aanvullende geluidswerende maatregelen bij de A20. Een eerder raadsbesluit over het verhogen van de bestaande geluidswal leidde tot weerstand. Daarna hebben de vertegenwoordigers van de Kastanjedal en de Doornenbuurt samen met de gemeente, in een participatieproces van ruim een jaar, meegedacht aan een oplossing die breed gedragen wordt bij de bewoners.

Contact

De gemeente heeft regelmatig contact met de vertegenwoordigers van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Heeft u vragen over het project die u direct aan de gemeente wilt stellen? Neem contact op via participatie@maassluis.nl of telefonisch met projectleider infrastructuur, Martijn de Jong, via 06-52 50 60 42.

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt over dit project meerdere malen een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie. U kunt zich aanmelden (of afmelden) voor deze nieuwsbrief via participatie@maassluis.nl. Heeft u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief, neem dan ook contact op via bovenstaand e-mailadres.