De bouw van de geluidsschermen bij de A20 gaat beginnen.

De aannemer, Van Schie B.V. uit Mijdrecht, start op 10 oktober 2022 met het inrichten van het werkterrein, het verwijderen van de oude geluidswering, het vrijmaken van werkruimte op het tracé van het te bouwen geluidsscherm en het aanvullen van grond. Daarna kan gestart worden met de bouw van het nieuwe geluidsscherm. De aanlevering van fundatiestijlen staat momenteel gepland voor week 42 (de week van 17 t/m 21 oktober 2022).

Er komt een geluidsscherm van 6,5 meter op het terrein van het bedrijf Lely en een scherm van 3,5 meter op de 3 meter hoge bestaande geluidswal ter hoogte van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Op deze manier komt de geluidswering over de gehele lengte op een hoogte van 6,5 meter.

Met de hoogte van 6,5 meter wordt het door de bewoners gewenste 55 dB geluidsniveau behaald. Het groen bij de Doornenbuurt wordt zoveel als mogelijk in stand gehouden. De geluidsschermen krijgen een natuurlijke uitstraling waartegen klimplanten kunnen groeien.

L-scherm bij Lely en volkstuinen

Op het terrein van Lely - tegen het volkstuincomplex aan - is een geluidsscherm (vanaf boven gezien in een L-vorm) van 6,5 meter hoogte gemaakt. Het scherm staat op de grond van Lely. Door deze keuze blijft de grond van de volkstuinen zoveel mogelijk onaangetast. Samen met Lely, de volkstuinvereniging, de leverancier van het scherm en de gemeente is de exacte locatie van het scherm bepaald.

(Fotograaf: Lely, Edwin Hazelzet).

Schermen op bestaande geluidswal

Bij het Kastanjedal en de Doornenbuurt wordt de bestaande geluidswal - waar nodig - opgehoogd tot 3 meter. Daarbovenop komen geluidsschermen van 3,5 meter hoog, zodat zoveel mogelijk van het bestaande groen kan worden behouden. Ook is onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en fauna. Daar zijn geen bijzonderheden uit voortgekomen. Er is geen ontheffing nodig. Wel wordt voor de werkzaamheden een flora- en fauna werkprotocol opgesteld. In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dat houdt in dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Het flora- en faunawerkprotocol bevat de spelregels waaraan de aannemer zich bij de bouw moet houden.

Informatiebijeenkomst

Op 14 oktober 2022 organiseert aannemer Van Schie een inloopmiddag. Omwonenden kunnen dan informatie ophalen over het werkplan en de uitvoeringsplanning van de aannemer die erop gericht is het werk voor het einde van dit jaar uitgevoerd te hebben. Omwonenden worden in de week van 26 september 2022 geïnformeerd over plaats en tijdstip van deze inloopbijeenkomst en ontvangen dan ook de contactgegevens van de contactpersonen bij de aannemer.

Participatie

Bewoners van het Kastanjedal en de Doornenbuurt zetten zich al sinds 1989 in voor aanvullende geluidswerende maatregelen bij de A20. Een eerder raadsbesluit over het verhogen van de bestaande geluidswal leidde tot weerstand. Daarna hebben de vertegenwoordigers van het Kastanjedal en de Doornenbuurt samen met de gemeente, in een participatieproces van ruim een jaar, meegedacht aan een oplossing die breed gedragen wordt bij de bewoners.

Contact

De gemeente heeft regelmatig contact met de vertegenwoordigers van het Kastanjedal en de Doornenbuurt. Heeft u vragen over het project die u direct aan de gemeente wilt stellen? Neem dan contact op via participatie@maassluis.nl of telefonisch met de projectleider Infrastructuur, Wilco Kanbier, via 06-15862105.

Nieuwsbrief

De gemeente stuurt over dit project meerdere malen een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie. U kunt zich aanmelden (of afmelden) voor deze nieuwsbrief via participatie@maassluis.nl. Heeft u interessante onderwerpen voor deze nieuwsbrief, neem dan ook contact op via bovenstaand e-mailadres.