(Sport)verenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties hebben recht op energiecompensatie als ze te maken hebben met een hoge energierekening. De energiecompensatie kan vanaf 1 juli hier worden aangevraagd.

Uiterlijke indiendatum

Sportverenigingen dienen de aanvraag uiterlijk 1 september 2023 in te dienen. Voor overige maatschappelijke organisaties geldt een uiterste indiendatum van 1 oktober 2023. De (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties in Maassluis zijn begin juli hierover geïnformeerd. 

Voorwaarden energiecompensatie

  • De energiecompensatie heeft betrekking op de periode van 1 januari 2022 tot 1 april 2023.
  • Maatschappelijke organisaties en verenigingen hebben een eigen accommodatie in Maassluis.
  • U moet toelichting kunnen geven waarom de organisatie financiële hulp nodig heeft voor de gestegen kosten en dit kunnen aantonen met bewijsstukken, zoals het energieverbruik en energiekosten in eerdere periodes.
  • Sportverenigingen dienen ook informatie te leveren voor de Spuk NEAS-aanvraag die de gemeente gaat doen. Hiervoor moet de energienota van 2019 of 2018/2019 worden ingediend.