WOZ-waarde opvragen

De WOZ-waarde als openbaar gegeven

De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Bij de gemeente Maassluis kunt u een WOZ-waarde opvragen  door een e-mail  te sturen naar belastingen@maassluis.nl of schriftelijk naar de afdeling WOZ, postbus 55, 3140 AB Maassluis met vermelding van het adres van de woning waarvan u de waarde wilt weten.

Woz-waardeloket

Eind januari 2018 worden de beschikkingen 2018 verstuurd en medio februari 2018 zal iedereen eenvoudig de WOZ-waarde kunnen opvragen bij één landelijk centraal punt het online WOZ-waardeloket: www.woz-waardeloket.nl.  Door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven, kunt u de WOZ-waarde achterhalen. De gemeente Maassluis heeft namelijk eind januari 2017 goedkeuring gekregen van de Waarderingskamer (toezichthouder uitvoering WOZ) om aan te sluiten op de Landelijke Voorziening WOZ.

Niet alles online inzichtelijk

Belangrijk om te weten is dat alleen de WOZ-waarde zal worden getoond. De andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie is de eigenaar, wat is de verkoopprijs en taxatieverslagen zijn niet op deze manier te raadplegen. Daarnaast gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.