Subsidieregels

In de Algemene Subsidieverordening Maassluis 2011 (ASM 2011) zijn procedurele voorwaarden vastgesteld. Dit zijn de rechten en plichten van zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Zo staat hierin wat u moet doen om subsidie aan te vragen, maar ook wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen.

Op 4 juli 2017 heeft het college van de gemeente Maassluis de Algemene Subsidieverordening Maassluis  en de daarbij behorende bijlagen in de concept vastgesteld en besloten deze voor inspraak vrij te geven in de periode van 24 augustus tot 6 oktober 2017. De wijzigingen ten opzichte van de huidige ASM zijn een gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en op grond van relevante aanbevelingen uit het rapport van de Maassluise Rekenkamercommissie ‘Evaluatie subsidiebeleid Maassluis’.

In de subsidie- en beleidsregels (Nadere regels subsidies 2012) worden per beleidsterrein de inhoudelijke voorwaarden beschreven.

De gemeentelijke doelstellingen zijn onder andere te vinden in de vastgestelde beleidsnota's.

Producten en diensten

Contact
e-mail: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.