Subsidieregels

In de Algemene Subsidieverordening Maassluis (ASM) zijn procedurele voorwaarden vastgesteld. Dit zijn de rechten en plichten van zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Zo staat hierin wat u moet doen om subsidie aan te vragen, maar ook wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen.

In de subsidie- en beleidsregels (Nadere regels subsidies) worden per beleidsterrein de inhoudelijke voorwaarden beschreven.

De gemeentelijke doelstellingen zijn onder andere te vinden in de vastgestelde beleidsnota's.

Producten en diensten

Contact
e-mail: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.