Subsidiebudget

Subsidieplafond

Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

Ieder jaar wordt door het college de verdeling van de subsidieplafonds vastgesteld nadat de gemeenteraad in november de begroting heeft vastgesteld. Onderaan deze pagina kunt u het door het college vastgestelde overzicht 'Subsidieverdeling 2020' downloaden.

Subsidieregister

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is welke subsidies worden verstrekt en voor welke activiteiten. Aangesloten wordt op het subsidiebegrip van de Algemene wet bestuursrecht (lees meer).

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Naast subsidie aanvragen bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van uw gewenste activiteit(en). Graag geven we u wat suggesties.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.