Subsidiebudget

Subsidieplafond

Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies.

Ieder jaar wordt door het college het subsidieoverzicht vastgesteld nadat de gemeenteraad in november de begroting heeft vastgesteld. Onderaan deze pagina kunt u het door het college vastgestelde subsidieoverzicht 2017 downloaden.

Vanaf 2017 staat wij opnieuw voor een grote bezuinigingsopdracht. Het is noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen voor het bereiken van een sluitend gemeentelijk financieel meerjarenperspectief. Onder meer zullen wij de beschikbare gemeentelijke subsidiemiddelen efficiënter en effectiever gaan besteden en zullen wij daarbij keuzes moeten maken ten opzichte van het gesubsidieerde maatschappelijke middenveld.

Subsidieregister

De gemeente Maassluis vindt het belangrijk dat voor iedereen inzichtelijk is welke subsidies worden verstrekt en voor welke activiteiten. Aangesloten wordt op het subsidiebegrip van de Algemene wet bestuursrecht (lees meer).

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Naast subsidie aanvragen bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van uw gewenste activiteit(en). Graag geven we u wat suggesties.

  • Subsidieoverzicht

    Via onderstaande link kunt u het actuele subsidieoverzicht downloaden.

  • Subsidieregister

    Via onderstaande link kunt u het actuele subsidieregister downloaden.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.